Close

Zelený úsporám

V pondělí 4. května se na stránkách programu Zelená úsporám objevily dlouho očekávaný Seznam odborných dodavatelů (SOD) a Seznam výrobků a technologií (SVT). Bez těchto seznamů nebylo možné podávat žádosti na dotace, proto se oficiální sběr žádostí mohl rozběhnout až nyní.

Vybrat dodavatele z SOD je podmínkou úspěchu

Aby byla podaná žádost akceptována, je nutné pro realizaci projektu vybrat firmy, výrobky a technologie uvedené v SOD, resp. v SVT. Pasivní dům si tak například nemůžete postavit svépomocí, stejně tak jako provést zateplení domu či instalaci solárních kolektorů. Pokud máte známého, jehož firmu byste rádi o realizaci projektu požádali a není v SOD zapsaná, můžete majiteli firmy o její dodatečné zapsání požádat. Tento proces trvá třicet dní. Zápis do seznamů je bezplatný a po splnění podmínek bude každý žadatel do seznamu zapsán.

Důvodem této podmínky je snaha zajistit kvalitní zpracování projektu a zabezpečit použití takových výrobků a materiálů, které splňují základní standardy kvality. Seznamy mají žadateli ulehčit práci při hledání kvalifikovaných odborníků a kvalitních výrobků. V SOD jsou zahrnuty pouze takové firmy, které prokázaly svoji kvalifikaci a odbornost v dané činnosti. Vyhledávání je v obou dvou seznamech jednoduché.

Vybírat lze na základě mnoha kategorií

V SOD je možné firmu vyhledat podle jejího pole působnost, tedy na základě technologií, na něž se specializuje a které odpovídají rozdělení jednotlivých oblastí Programu Zelená úsporám. Jako příklad můžeme uvést oblast podpory C, která se věnuje Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody v obytných domech. V této kategorii lze zaškrtnout podoblast Kotle na biomasu, Tepelná čerpadla, Solární kolektory, Zásobník teplé vody či Akumulační nádrž. Při podrobnějším vyhledávání pak lze zvolit i konkrétní typ, s nímž by měla firma umět pracovat (u kategorie Solární kolektory například Ploché nebo Vakuové trubicové). Vybrat zde lze i příslušný kraj, v němž firma působí.

Pokud se například chystáte stavět pasivní dům v Plzeňském kraji a zaškrtnete tedy políčko Pasivní domy a Plzeňský kraj, systém vám nabídne celkem šest firem. Po kliknutí na vybranou firmu se objeví nejen kontaktní informace, ale i důležité údaje o firmě, které vám mohou pomoci při rozhodování, kterou společnost ze seznamu zvolit.Jsou zde totiž uvedeny referenční projekty, členství firmy v profesních organizacích a certifikáty, které získala. Důležité je také to, že se zde bude objevovat počet projektů, které firma v rámci programu realizuje. Pokud si jen potřebujete ověřit, zda vámi zvolená firma v SOD figuruje, stačí zadat do vyhledávače její název nebo IČ. 


Výrobek lze vyhledat dvěma způsoby

Vyhledávání v SVT funguje na obdobném principu jako vyhledávání v SOD. Výrobek či technologii zde lze vyhledat jednak podle jejího názvu, jednak podle zvolených kritérií. Pokud budete například hledat Tepelná čerpadla, zaškrtnete políčkoTeplená čerpadla a v podrobnějším vyhledávání konkrétní zdroj provozu, např.: Země-voda. Po potvrzení výběru se zde objeví výrobky odpovídající zadání, které jsou řazeny abecedně. Po kliknutí na vybraný výrobek se objeví jeho podrobný popis a kontakt na firmu, u níž lze výrobek objednávat. 

O zápis do SOD projevilo prozatím zájem více jak 4 000 firem. Ke dni 4. května bylo schváleno 453 žádostí. Seznam schválených odborných dodavatelů je ke stažení zde. O zápis do SVT se přihlásily stovky výrobců s více jak 1 000 výrobků. K 4. květnu jich bylo oficiálně schváleno 432. Seznam schválených výrobků a technologie je k dispozici zde.

Další otázky vám může zodpovědět rubrika