Close

Termokamera

Využijte pro svůj dům moderní techniku! My pro Vás zhotovíme termosnímky a dozvíte se, kudy Vám uniká teplo.

Jistě víte, že nechtěné úniky tepla z Vašeho domova znamenají plýtvání energií a penězi.My Vám proto nabízíme možnost, jak tyto úniky odhalit a zdokumentovat. S pomocí moderní technologie vám na termosnímcích pomůžeme odhalit, kudy z Vašeho domu uniká drahocenné teplo.Následnými opatřeními pak můžete snížit své náklady na spotřebu elektřiny, zemního plynu či jiných energií.

Výhody pro Vás:
  • 8 snímků vlastního domu (dvourozměrné barevné termogramy tepelného pole)
  • závěrečná zpráva specialisty

Dle naší dosavadní zkušenosti zákazníci nejvíce využívají termosnímky ke zjištění, zda je nutné provést zateplení fasády nebo střechy u starších objektů.Dále hrají termosnímky velkou roli při samotných rekonstrukcích a novostavbách, kde slouží jako zpětná kontrola kvality provedených prací(zateplení izolačními materiály apod.).Termokamera dokáže vyhledávat i stavební anomálie, jako jsou dodatečná zazdění, přístavby, dutiny, místa se zvýšenou povrchovou vlhkostí, rizikem povrchové kondenzace a možností vzniku plísní.

Objednejte si realizaci služby na adrese : duko@duko.cz,, do dvou pracovních dnů od Vaší objednávky Vás kontaktujeme a domluvíme konkrétní podmínky měření.

Diagnostika se provádí během topné sezony, tj. říjen až duben, a je důležité, aby byly splněny specifické klimatické podmínky. Během měření se Vás specialista bude ptát na informace ohledně měřeného objektu: např. jaká je  orientace objektu dle světových stran, jaké byly použité stavební materiály apod.. Poté provede vlastní měření termokamerou. Vyhodnocení má formu závěrené zprávy, která obsahuje 8 termogramů, popis situace při měření a závěrečné shrnutí naměřených hodnot. 

Pomůžeme Vám vyřešit:
  • návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu
  • žádost o ukončení smlouvy o sdružených dodávkách plynu
  • záznam o podání požadavku
  • žádost o vydání stanoviska o existenci plynárenského zařízení (mapový podklad)
  • žádost o připojení k distribuční soustavě pro kategorii MO/DOM a o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě nebo o změnu spotřebičů