Close

Obchodní partner RWE

Nabízíme kompletní služby pro nové zákazníky (zhotovení projektové dokumentace, vybudování plynovodní přípojky, realizaci odběrného plynového zařízenín včetně revize, zhotovení otopné soustavy, dodání spotřebičů, jejich uvedení do provozu a také náslený servis).

Pomůžeme Vám vyřešit:
  • návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu
  • žádost o ukončení smlouvy o sdružených dodávkách plynu
  • záznam o podání požadavku
  • žádost o vydání stanoviska o existenci plynárenského zařízení (mapový podklad)
  • žádost o připojení k distribuční soustavě pro kategorii MO/DOM a o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě nebo o změnu spotřebičů

Své požadavky můžete vyřídit i prostřednictvím e-mailové adresy: